Ivan Mládek & Banjo Band


Hudební pohádka Skřítkové

Pohádkový příběh představuje devastaci našeho prostředí, zaměřuje se na výchovu dětí (hygienické návyky, třídění odpadu, úklid příbytku aj.), poukazuje na přátelství a jedinečnost každého z nás, a to zábavnou formou (pantomima, písně).

Hlavními hrdiny pohádkového příběhu jsou tři skřítci. Lesní skřítek Jojda je pečlivým ochráncem lesa. Práce Jojdy je však neustále mařena turisty – hluk, odpadky, vandalství aj. – s tím vším se skřítek každodenně potýká a vyrovnává. Navíc se v jeho životě objeví Červajs, jenž bez milosti „schroupne“ všechny stromy v lese. Lesní skřítek Jojda již nemá o co pečovat. Zbývá mu jen pár šišek a oči pro pláč. V okamžiku naprosté bezmoci se před ním objeví skřítek světoběžník Lalajda, který se snaží rozsévat v širém světě radost a zahánět smutky. Rozveselit Jojdu je však nadskřítkovské úsilí. Do zničeného lesa přichází další skřítek, a to městský skřítek Nojda. Za přítomnosti Lalajdy a Nojdy lesní skřítek Jojda alespoň trochu pookřeje. Městský skřítek Nojda zve nové kamarády do svého bytu v bedně, v níž pečlivě shromažďuje lidmi odházené odpadky a zužitkovává je k zařízení útulného domova. V bedně městský skřítek postupně seznamuje lesního skřítka se svými „poklady“ a se životem a pravidly městských lidí. Nojda a Lalajda se snaží ze všech sil Jojdu rozveselovat, ale lesní skřítek vždy propadne smutku a stesku po svém lesním domově. Jojdův zármutek je dovršen zjištěním, že úhlavní nepřítel Červajs se objevil i v jejich nyní společném domově. Skřítkové se však již dovedou bránit. Chytrostí a společnými silami Červajse chytí, vydají se vysázet semena ze zbylých šišek a vytvořit nové prostředí nejen pro skřítky, ale i pro všechny ostatní, kteří si přírody umí vážit.

Scénář: Lenka Šindelářová
Spolupráce na scénáři: Markéta Tannerová, Antonín Klepáč
Texty písní a hudba: Ivan Mládek
Scénická hudba: Michal Šindelář
Kostýmy, choreografie: Lenka Šindelářová a Libuše Roubychová
Hudba k písni Vandal: Michal Šindelář

Hrají a zpívají:
lesní skřítek JOJDA: Lenka Šindelářová
městský skřítek NOJDA: Markéta Tannerová
skřítek světoběžník LALAJDA: Libuše Roubychová
ČERVAJSE namluvil, nazpíval: Jiří Schmitzer
píseň VANDALA nazpíval: Michal Šindelář
VANDALA hrají: Markéta Tannerová / Libuše Roubychová

Na pořadu spolupracovali: Michal Šindelář, Benevita s.r.o., Petr Štroner, Jan Černý, Martina Šindelářová, Jakub Hanzík